Download Table of Contents Print this page

Szerviz; Ártalmatlanítás; Gyártja - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents

Szerviz

Szerviz Magyarország
Tel.: 0640 102785
E-Mail: kompernass@lidl.hu
IAN 271193
Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége:
hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint)
Ártalmatlanítás
Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási
hulladékba. A termékre a 2012/19/EU uniós irányelv
vonatkozik.
A készüléket kizárólag engedélyezett hulladékkezelő üzemben vagy
a kommunális hulladékkezelő létesítménsyben ártalmatlanítsa. Vegye
figyelembe a hatályos előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kap-
csolatot a hulladékkezelővel.
Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási
hulladékba dobni.
Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az elemeket és akkumulátorokat
települése, illetve városrésze gyűjtőhelyén vagy a üzletben leadni.
Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az elemek/akkumulátorok környe-
zetkímélő ártalmatlanításra kerülhessenek. Az elemeket és akkumulátorokat csak
lemerült állapotban adja le.
A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, melyet a helyi hulla-
dékhasznosítónál adhat le.
Gyártja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SSE 4.5 A1
 19
HU

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents