Download Table of Contents Print this page

Instalace / Uvedení Do Provozu; Montáž Na Stěnu; Indikace Displeje - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Instalace / uvedení do provozu
1) Přístroj postavte na rovný podklad.
2) Otevřete víko
3) Vyjměte zátku
4) Nalijte tekuté mýdlo do nádržky na mýdlo.
UPOZORNĚNÍ
Při naplnění dbejte na značku Max., kterou uvidíte, když se podíváte
na nádržku na mýdlo. Do nádržky nikdy nedávejte více mýdla než
po značku Max! Jinak dojde k přeplnění přístroje!
Nalijte minimálně 150 ml mýdla, protože jinak bliká indikace „hladina
naplnění"
5) Zatlačte zátku
Nyní je přístroj připravený k provozu.
Montáž na stěnu
1) Na stěně si přes otvory na vrtání v držáku
pro vrtné otvory.
2) Před vrtáním se ujistěte, že za označenými otvory, které chcete vyvrtat,
nevede žádné elektrické či vodovodní vedení.
3) Pomocí 5 mm vrtáku vyvrtejte otvory a dovnitř zasuňte hmoždinky.
4) Držák na stěnu
5) Zavěste dávkovač na mýdlo do nástěnného
dosedal na háky.

Indikace displeje

Indikace „množství mýdla"
mýdla.
Indikace „hladina naplnění"
na mýdlo. Čím méně sloupečků je vidět, o to méně mýdla se nachází v nádržce
na mýdlo. V případě pouze jednoho sloupečku hladiny naplnění, bliká indikace
„hladina naplnění"
36 
CZ
.
z otvoru naplnění
.
do otvoru naplnění a zavřete víko
připevněte pomocí šroubů.
indikuje, kolik mýdla se vydá při každém vydání
indikuje, kolik mýdla se ještě nachází v nádržce
. Doplňte mýdlo.
.
.
označte správnou vzdálenost
držáku tak, aby tento pevně
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents