Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual page 24

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Kazalo
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Predvidena uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Vsebina kompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Opis naprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Varnostna obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Vstavljanje / menjava baterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Postavitev/zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Namestitev na steno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Simboli na prikazovalniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Čiščenje in vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Shranjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Proizvajalec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Odstranjevanje med odpadke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
SSE 4.5 A1
21
SI

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents