Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual page 34

Automatic soap dispenser
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Použití v souladu s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Popis přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Vkládání / výměna baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Instalace / uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Montáž na stěnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Indikace displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Čištění a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Uložení přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Dovozce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
SSE 4.5 A1
31
CZ

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents