Download Print this page

Provoz; Čištění A Údržba - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Indikace „baterie"
jeden sloupeček v indikaci „baterie"

Provoz

1) Nastavte takové množství mýdla, které si přejete pro jednotlivé dávkování
mýdla. Tlačítko „+"
požadované nastavení na displeji. Můžete volit mezi 4 množstvími mýdla.
Čím víc kapek se zobrazí v indikaci „množství mýdla"
vydá.
2) Nechte vaší ruku pod dávkováním mýdla
LED
svítí a přístroj uvolní dávku mýdla.
3) Jakmile se dávkování mýdla zastaví, zhasne LED
4) Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, stiskněte tlačítko „-"
často, dokud se na displeji
UPOZORNĚNÍ
Pokud z nádržky na mýdlo chcete odebrat větší množství mýdla, můžete
výdej mýdla nechat běžet po dobu 30 sekund:
Stiskněte a podržte současně stisknuté tlačítko „+"
cca 3 sekund. Přístroj spustí výdej mýdla a zastaví ho po 30 sekundách.
Čištění a údržba
Vypněte přístroj.
Otřete přístroj vlhkým hadříkem. V případě potřeby dejte na hadřík jemný mycí
prostředek.
Pokud je znečištěný jeden ze senzorů
hadříkem.
LED
nelze vyměnit.
SSE 4.5 A1
indikuje stav nabití vložených baterií. Pokud je vidět pouze
, měli byste brzy vyměnit baterie.
nebo „-"
stiskněte tak dlouho, dokud se neobjeví
neobjeví „OFF":
/ , vyčistěte ho opatrně vlhkým
, tím víc mýdla se
.
. Můžete odtáhnout ruku.
a „-"
po dobu
tak
 37
CZ

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SSE 4.5 A1

  Related Content for Silvercrest SSE 4.5 A1