Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual page 44

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Popis prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Vkladanie / výmena batérií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Umiestnenie/uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Montáž na stenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Indikácie na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Zneškodnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
SSE 4.5 A1
41
SK

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents