Download Table of Contents Print this page

Uporaba; Čiščenje In Vzdrževanje - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Simbol za baterijo
za baterijo

Uporaba

1) Nastavite količino mila, ki jo želite dobiti na iztoku mila. Pritisnite tipko »+«
ali »–«
med 4 količinami mila. Več ko je prikazanih kapljic na simbolu za količino
mila
, več mila boste naenkrat odmerili.
2) Držite roko pod iztokom mila
LED-lučka
3) Ko se odmerjanje mila zaustavi, LED-lučka
Roko lahko odmaknete.
4) Kadar naprave dlje časa ne uporabljate, pritisnite tipko »–«
da se na prikazovalniku
NAPOTEK
Če želite iz posode za milo odstraniti večjo količino mila, lahko iztok mila
pustite delovati 30 sekund:
Za približno 3 sekunde istočasno pridržite tipki »+«
Naprava začne odmerjati milo in se zaustavi čez 30 sekund.
Čiščenje in vzdrževanje
Napravo izklopite.
Napravo obrišite z vlažno krpo. Po potrebi dajte na krpo še blago sredstvo za
pomivanje.
Če je kateri od senzorjev
LED-lučke
SSE 4.5 A1
prikazuje napolnjenost vstavljene baterije. Ko je na simbolu
vidna samo še ena črta, bo treba baterije kmalu zamenjati.
, da se na prikazovalniku pojavi želena nastavitev. Izbirate lahko
sveti in naprava odmeri milo.
pojavi napis »OFF«:
/
umazan, ga previdno očistite z vlažno krpo.
ni mogoče zamenjati.
.
ugasne.
tolikokrat,
in »–«
.
 27
SI

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents