Download Table of Contents Print this page

Shranjevanje; Proizvajalec; Servis; Garancijski List - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents

Shranjevanje

Napravo pred shranjevanjem temeljito očistite.
Če naprave dlje časa ne uporabljate, odstranite vse ostanke mila iz posode za
milo. V posodo za milo dajte malce vode in napravo previdno zanihajte sem ter
tja, da se preostali ostanki mila ločijo od sten. Za približno 3 sekunde istočasno
pridržite tipki »+«
Ta postopek ponavljajte, dokler posoda za milo ni prazna.
Potem pustite napravo nekaj časa stati z odstranjenim zamaškom
pokrovom
Odstranite baterije.
Napravo hranite na čistem in suhem mestu.

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Servis

Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: kompernass@lidl.si
IAN 271193
Dosegljivost telefonske službe za stranke:
Od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (po srednjeevropskem času)

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass Handels GmbH, da bo
izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno de-
loval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih
odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali
izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva nabave.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o
nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam,
da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
28 
SI
in »–«
. Milnica bo 30 sekund iztekala skozi iztok mila
, da se posoda za milo lahko posuši.
.
in odprtim
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents