Download Table of Contents Print this page

Úvod; Použití V Souladu S Určením; Rozsah Dodávky - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Available languages
Table of Contents
DÁVKOVAČ MÝDLA
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje.
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto
výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před
použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnost-
ními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené
oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto
podklady.
Použití v souladu s určením
Tento přístroj slouží výlučně k výdeji tekutého mýdla/mycího prostředku/dez-
infekčního gelu. Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro
soukromé účely. Není určen ke komerčnímu použití.
Rozsah dodávky
dávkovač mýdla
3 baterie, typu mignon, AA, LR6
2 šrouby
2 hmoždinky
návod k obsluze
32 
CZ
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents