Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual page 9

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Spis treści
Jak należy czyścić obudowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sposób czyszczenia pojemnika na zanieczyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sposób czyszczenia walcowej szczotki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na
przyszłość. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję.
- 7 -
Strona
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents