Download Print this page

Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual page 27

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Obsah
Čištění pláště zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Čištění lapače nečistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Čištění kartáčového válečku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Při předávání
zařízení třetím osobám předejte i tento návod.
- 25 -
Strana
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A2

This manual is also suitable for:

75164