Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual page 27

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Obsah
Čištění pláště zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Čištění lapače nečistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Čištění kartáčového válečku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Při předávání
zařízení třetím osobám předejte i tento návod.
- 25 -
Strana
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents