Download Table of Contents Print this page

Úvod; Účel Použití; Rozsah Dodávky; Popis Dílů - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Aku koště
Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje.
Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Návod
k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje dů-
ležité pokyny a upozornění ohledně bezpečnosti,
použití a likvidace. Před použitím výrobku si dobře
přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Výrobek
používejte pouze předepsaným způsobem a v uve-
dených oblastech použití. Při předávání výrobku tře-
tím osobám předávejte i tyto podklady.
Účel použití
Toto aku koště je určeno k zametání suchých
nečistot v suchých uzavřených místnostech a slouží
výhradně pro soukromé použití. Musí být používá-
no pouze s přiloženým příslušenstvím.
Aku koště není určeno k zametání betonových,
štěrkových a podobných povrchů, ani na koberce s
vysokým vlasem a vlhké podlahové krytiny, stejně
jako pro průmyslové použití.
Přístroj používejte pouze dle pokynů uvedených v
tomto návodu. Tento přístroj není hračka. Nen-echte
děti, aby s ním bez dozoru manipulovaly.
Rozsah dodávky
Aku koště
nabíječka s kabelem
násada (3 prvky)
návod k obsluze
Popis dílů
Obrázek A:
³ tyč (3 prvky)
· konzola
Obrázek B:
» vypínač
¿ nabíjecí zásuvka
´ indikace nabíjení
Obrázek C:
² tlačítko pro uvolnění
Obrázek D:
¶ kryt
º vodicí nástavec (s podložkou)
Technické údaje
Nabíječka
Vstup:
Výstup:
Výrobce:
Označení typu:
Třída ochrany:
Akumulátorové koště
Vstupní napětí/
vstupní proud:
Pracovní napětí
akumulátoru
Akumulátory:
Provozní doba při plném
nabití akumulátoru
(závislá na podlaze)
Doba nabíjení při
prázdném akumul
- 26 -
100 - 240 V ~
50 / 60 Hz
150 mA
9 V
200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06-090-0200G
II /
9 V
200 mA
4,8 V
NiMH, Typ C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
cca. 30 minut
12 - 16 hod.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents