Download Table of Contents Print this page

Úvod; Účel Použitia; Obsah; Opis Častí - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Table of Contents
Metla na akumulátor
Úvod
Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového
prístroja.
Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok.
Návod na používanie je súčasťou tohto výrobku.
Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti,
používania a likvidácie zariadenia. Pred používa-
ním tohto výrobku sa oboznámte so všetkými pokyn-
mi na ovládanie a bezpečnostnými pokynmi. Výro-
bok používajte iba tak, ako je tu opísané a iba v
tých oblastiach použitia, ktoré sú tu uvedené. Pri
odovzdávaní výrobku tretej osobe s ním odovzdajte
aj všetky podklady.
Účel použitia
Táto mechanická metla je určená na zametanie su-
chých nečistôt v suchých uzavretých priestoroch a
výlučne na používanie v súkromnej oblasti. Prístroj
sa môže používať len s priloženým príslušenstvom.
Mechanická metla nie je určená na zametanie
prelievaného betónu, štrku a podo-bných povrchov,
kobercov s dlhými štetinami ako aj mokrých podla-
hových krytín ani na používanie v priemyselnej
oblasti. Prístroj používajte podľa návodu. Zabráňte
tomu, aby sa prístroj používal ako hračka. Nene-
chajte deti zaobchádzať s prístrojom bez dozoru.

Obsah

Metla na akumulátor
Nabíjačka s káblom
Rukoväť (3 prvky)
Návod na používanie
Opis častí
Obrázok A
³ tyč (3 prvky)
· držiak
Obrázok B:
» vypínač
¿ nabíjacia zásuvka
´ kontrolka nabíjania
Obrázok C:
² odisťovací gombík
Obrázok D:
¶ kryt
º vodiaci nástavec (s podložkou)
Technické údaje
Nabíjačka
Vstup:
Výstup:
Výrobca:
Typové označenie:
Trieda ochrany :
Akumulátorový šľahač
Vstupné napätie, prúd:
Pracovné napätie
akumulátorov:
Akumulátory:
Doba prevádzky pri
plnom nabití akumulátorov
(závisí od podkladu)
Doba nabíjania vybitých
akumulátorov
- 32 -
100 - 240 V ~
50/60 Hz
150 mA
9V
, 200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06-090-0200G
II /
9 V
200 mA
4,8 V
NiMH, veľkosť C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
asi 30 min
12 - 16 h

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents