Download Table of Contents Print this page

Az Akkumulátoros Seprű Használata; Tisztítás; A Burkolat Tisztítása; Így Tisztíthatja A Porgyűjtőt - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Table of Contents
Az akkumulátoros seprű
használata
Figyelem:
• Soha ne használja a készüléket, ha a porgyűjtő
le van véve. Ez a szennyeződést csak felkavarná!
• A forgó kefetekercs végét és a készülék nyílásait
tartsa távol arctól és testtől. Sérülés veszélye!
• Nyomja meg a kapcsolót » az akkumulátoros
seprű bekapcsolásához. Újbóli megnyomásra a
készülék kikapcsol.
• Csak a földön vezesse az akkumulátoros seprűt.
• A takarítás megszakításakor a seprű nyelét
függőleges helyzetben rögzíteni lehet.
Tanács:
Előfordulhat, hogy néhány szőnyegfajtánál az
akkumulátoros seprű kattog vagy ugrál. Ilyen
esetben lassan és az ellenkező irányban folytassa
a munkát.
Tisztítás
Figyelem:
Töltés közben ne tisztítsa a készüléket. A készülék
tisztítása előtt húzza ki a töltőt a dugaszoló aljzat-
ból!
A burkolat tisztítása:
Nedves ronggyal törölje le a készülék burkolatát.
Szükség esetén enyhe mosogatószert tegyen a ron-
gyra.
Ügyeljen arra, hogy a készülék teljesen száradjon
meg, mielőtt csatlakoztatná a töltőre.
Így tisztíthatja a porgyűjtőt:
Az akkumulátoros seprű teljesítményének megőrzé-
se érdekében ürítse a porgyűjtőt minden használat
után.
• Nyomja meg a porgyűjtő kioldógombját ² ah-
hoz, hogy le tudja venni a ké-szülékről.
• Húzza ki a portartót egy vízszintes mozdulattal
a készülékből.
• Ürítse ki a porgyűjtőt, és helyezze vissza.
Így tisztíthatja a kefetekercset:
Ha a kefetekercs nem forogna, mert nagyobb
szennyeződések, vagy szálak gyűltek össze rajta, a
következők szerint járjon el:
• Fordítsa meg az akkumulátoros seprűt és tartsa
úgy, hogy a lapos oldala, amelyen a kefetekercs
van, Ön felé nézzen.
• Távolítsa el a jobb oldalon lévő kis fedelet
• Oldja ki a hajtószíjat úgy, hogy jobbra tolja azt.
• Emelje meg a jobb oldalon a kefés görgőt és ve-
gye le a vezető feltétet º az alátéttárcsával
együtt.
• Húzza ki a kefetekercset jobbra a ké-szülékből.
• Távolítsa el a szennyeződéseket (a kefe mindkét
oldaláról) és tisztítsa meg a kefetekercset.
Tisztítás után a következők szerint szerelheti vissza a
kefetekercset:
• Helyezze be a meghajtószíjat a helyére és tegye
fel a motor meghajtókerekére.
• Helyezze fel az alátéttárcsát
együtt és igazítsa be a kefés görgőt a bal
vezetésbe.
• Húzza át a hajtószíjat a vezetésfeltéten
helyezze be ismét jobbra a kefés görgőt.
• Ezután húzza a hajtószíjat a kefés görgő
hajtókerekére.
• Tegye fel a kefetekercs fedelét
először az alsó füleket tegye a kivágásokba és
ezután nyomja lefelé a fedelet
Figyelem:
• Vigyázzon arra, hogy a készülék ne kapcsolhas-
son be véletlenül, ha a porgyűjtő le van véve.
Megsérülhet!
• Töltés közben ne tisztítsa a készüléket.
Megsérülhet!
- 16 -
.
a vezetőfeltéttel
és
, úgy, hogy
.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents