Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual page 33

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Obsah
Takto čistite teleso prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ako vyčistiť nádobu na zachytávanie nečistôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ako vyčistiť kefový kotúč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie pou-
žitie. Pri odovzdávaní prístroja tretej osobe odovzdajte prístroj spolu s návodom.
- 31 -
Strana
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
35
35
35
36

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A2

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents