Download Table of Contents Print this page

Delo Z Akumulatorsko Metlo; Čiščenje; Tako Očistite Ohišje; Čiščenje Posode Za Umazanijo - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Table of Contents

Delo z akumulatorsko metlo

Pozor:
• Naprave nikoli ne uporabljajte z odstranjeno
posodo za umazanijo. Umazanija bi se le vzvrti-
nčila!
• Konca vrtečega valjčka s ščetko, palic in odprtin
naprave ne približujte obrazu in telesu. Nevar-
nost poškodb!
• Za vklop akumulatorske metle pritisnite stikalo ».
Ob ponovnem pritisku se naprava izklopi.
• Akumulatorsko metlo sedaj pomikajte po tleh.
• Ročaj metle lahko ob prekinitvi dela pustite
zaskočen v navpičnem položaju.
N N a a p p o o t t e e k k : :
Pri nekaterih vrstah preproge bi se akumulatorska
metla lahko tresla ali poskakovala. V tem primeru
delajte počasi in v nasprotni smeri.
Čiščenje
Pozor:
Naprave ne čistite med postopkom polnjenja. Pred
čiščenjem naprave polnilnik vedno povlecite iz omre-
žne vtičnice!
Tako očistite ohišje:
Ohišje naprave obrišite z mokro krpo. Po potrebi na
krpo dajte blago sredstvo za pomivanje.
Pazite na to, da je naprava popolnoma suha, preden
jo ponovno povežete s polnilnikom.
Čiščenje posode za umazanijo:
Za ohranitev zmogljivosti akumulatorske metle posodo
za umazanijo očistite po vsaki uporabi.
• Za odstranitev posode za umazanijo z naprave
pritisnite sprostilni gumb ² posode.
• Posodo za umazanijo vodoravno z enim gibom
povlecite navzdol in iz naprave.
• Posodo za umazanijo izpraznite in jo ponovno
vstavite.
Tako očistite valjček s ščetko:
Če se valjček s ščetko ne bi več vrtel, ker so se v njem
nabrale nitke ali groba umazanija, postopajte, kot
sledi:
• Akumulatorsko metlo obrnite in jo držite tako, da
ploska stran z valjčkom s ščetko kaže k vam.
• Odstranite pokrovček
• Sprostite pogonski jermen, tako da ga potisnete
na desno.
• Valjček s ščetko dvignite na desni strani in od-
stranite vodilni nastavek s podložko
• Sedaj valjček s ščetko v desno potegnite iz na-
prave.
• Odstranite umazanijo (na obeh straneh ščetk)
in valjček s ščetko očistite.
Po čiščenju valjček s ščetko ponovno vstavite, kot
sledi:
• Pogonski jermen vstavite v predalček in ga ovijte
okrog pogonskega kolesca motorja.
• Podložko z vodilnim nastavkom º nataknite in
valjček s ščetko vstavite v levo vodilo.
• Pogonski jermen potegnite čez vodilni nastavek º
in valjček s ščetko ponovno vstavite na desni.
• Pogonski jermen sedaj speljite čez pogonsko
kolesce valjčka s ščetko.
• Namestite prekritje ¶ valjčka s ščetko, tako da naj-
prej nastavke speljete v odprtine in potem prekrit-
je ¶ od zgoraj potisnete navzdol.
Pozor:
• Pazite, da se naprava pri odstranjeni posodi za
umazanijo ali pri čiščenju valjčka s ščetko ne
more nehote vklopiti. Nevarnost poškodb!
• Naprave ne čistite med postopkom polnjenja.
Nevarnost poškodb!
- 22 -
na desni strani.
.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents