Download Table of Contents Print this page

Praca Z Akumulatorową Zamiatarką; Czyszczenie; Jak Należy Czyścić Obudowę; Sposób Czyszczenia Pojemnika Na Zanieczyszczenia - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Table of Contents
Praca z akumulatorową
zamiatarką
Uwaga:
• Nigdy nie korzystaj z urządzania ze zdjętym
pojemnikiem na zanieczyszczenia. Spowodował-
oby to tylko zawirowanie kurzu!
• Nie zbliżaj do twarzy i części ciała końcówki
obracającej się szczotki walcowej, prętów i
otworów w urządzeniu. Niebezpieczeństwo od-
niesienia obrażeń!
• Aby włączyć zamiatarkę, wciśnij włącznik ».
Jego ponowne wciśnięcie wyłączy urządzenie.
• Postaw akumulatorową zamiatarkę na
czyszczonej podłodze.
• Trzonek w przerwach w pracy można
zatrzasnąć w pozycji pionowej.
Wskazówka:
przy niektórych rodzajach dywanów akumulatorowa
zamiatarka możeterkotać lub podskaki wać. W takim
przypadku pracuj powoli w odwrotnym kierunku.

Czyszczenie

Uwaga:
Nie czyść urządzenia podłączonego do ładowarki.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia,
najpierw zawsze odłącz ładowarkę z gniazdka sie-
ciowego!
Jak należy czyścić obudowę:
Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką. W
razie potrzeby zwilż szmatkę łagodnym płynem do
mycia.
Pamiętaj o wytarciu urządzenia do sucha, zanim
ponownie podłączysz ładowarkę do zasilania.
Sposób czyszczenia pojemnika na
zanieczyszczenia:
Aby zapewnić pełną wydajność
akumulatorowej zamiatarki, opróżniaj pojemnik na
zanieczyszczenia po każdym użyciu.
• Wciśnij przycisk odryglowujący ² pojemnik na
zanieczyszczenia i odłącz go od urządzenia.
• Pojemnik na zanieczyszczenia wyjmij poziomo
ruchem w dół z urządzenia.
• Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia i umieść
go z powrotem w urządzeniu.
Sposób czyszczenia walcowej szczotki:
Jeżeli walcowa szczotka nie będzie się obracała,
ponieważ nagromadziły się na niej grube
zanieczyszczenia i włókna, postępuj w następujący
sposób:
• Odwróć akumulatorową zamiatarkę
i trzymaj ją tak, aby płaska powierzchnia wraz z
walcową szczotką skierowana była do środka
• Zdejmij małą pokrywkę ¶ umieszczoną z pra-
wej strony.
• Poluzuj pasek napędowy przesuwając go w
prawo.
• Podnieś rolkę zamiatającą po jej prawej stronie i
wyjmij z nasadki prowadzącej wraz z podkładką.
• Wyciągnij teraz szczotkę w prawo z urządzenia.
• Usuń zabrudzenia (z obu stron włosia) i oczyść
walcową szczotkę
Po oczyszczeniu walcowej szczotki umieść ją z
powrotem w urządzeniu:
• Umieść pasek napędowy w urządzeniu i załóż
go na kółko napędowe silnika.
• Załóż podkładkę
wsuń rolkę zamiatającą w lewą prowadnicę.
- 10 -
.
z nasadką prowadzącą i

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents