Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual
Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents
 • Hrvatski

  • Namjena
  • Obim Isporuke
  • Opis Dijelova
  • Tehnički Podaci
  • Uvod
  • Prije Prve Uporabe
  • Punjenje Baterije
  • Sastavljanje Električne Metle
  • Sigurnosne Napomene
  • Ovako Vršite ČIšćenje KućIšta
  • Ovako Ćete Očistiti Valjak Sa Četkom
  • Ovako Ćete Vršiti ČIšćenje Posude Za Prihvat Nečistoće
  • Rad Sa Električnom Metlom
  • ČIšćenje
  • Zbrinjavanje
  • Čuvanje
  • Jamstvo & Servis
  • Uvoznik
 • Română

  • Date Tehnice
  • Descrierea Componentelor
  • Furnitura
  • Introducere
  • Scopul Utilizării
  • Asamblarea Măturii Cu Acumulator
  • IndicaţII de Siguranţă
  • Înainte de Prima Utilizare
  • Încărcarea Acumulatorului
  • Curăţarea
   • Astfel Se Curăţă Carcasa
   • Astfel CurăţaţI Rezervorul de Mizerie
   • Astfel CurăţaţI Rolele Cu Perii
  • Lucrul Cu Mătura Cu Acumulator
  • Depozitarea
  • Eliminarea Aparatelor Uzate
  • Garanţia ŞI Service-Ul
  • Importator
 • Ελληνικά

  • Tεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Εισαγωγή
  • Περιγραφή Εξαρτημάτων
  • Σύνολο Αποστολής
  • Σκοπός Χρήσης
  • Πριν Την Πρώτη Χρήση
  • Συναρμολόγιση Της Μπαταριοκίνητης Σκούπα
  • Υποδείξεις Ασφαλείας
  • Φόρτιση Του Συσσωρευτή
  • Εργασία Με Την Μπαταριοκίνητη Σκούπα
  • Καθαρισμός
   • Έτσι Καθαρίζετε Το Περίβλημα
   • Πώς Θα Καθαρίσετε Τον Περισυλλέκτη Ακαθαρσιών
   • Πώς Καθαρίζετε Τη Βούρτσα
  • Απομάκρυνση
  • Διαφύλαξη
  • Εγγύηση & Σέρβις
  • Εισαγωγέας
 • Deutsch

  • Einleitung
  • Lieferumfang
  • Technische Daten
  • Teilebeschreibung
  • Verwendungszweck
  • Akku Laden
  • Sicherheitshinweise
  • Vor dem Ersten Gebrauch
  • Zusammenbau des Akku-Besens
  • Mit dem Akku-Besen Arbeiten
  • Reinigung
   • So Reinigen Sie das Gehäuse
   • So Reinigen Sie den Schmutzbehälter
   • So Reinigen Sie die Bürstenrolle
  • Aufbewahrung
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER SAB 4.8 A2
RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER
Operating instructions
MĂTURĂ CU ACUMULATOR
Instrucţiuni de utilizare
AKKU-BESEN
Bedienungsanleitung
IAN 89884
AKKU-METLA
Instrucţiuni de utilizare
ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAB 4.8 A2

 • Page 1 RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER SAB 4.8 A2 RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER AKKU-METLA Operating instructions Instrucţiuni de utilizare MĂTURĂ CU ACUMULATOR ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Instrucţiuni de utilizare Οδηүίες χρήσης AKKU-BESEN Bedienungsanleitung IAN 89884...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Page 4: Table Of Contents

  Content Page Introduction Proper Use Items supplied Parts Description Technical data Safety information Prior to initial use Assembling the floor sweeper Battery charging Working with the floor sweeper Cleaning To clean the housing ............4 How to clean the dirt container .
 • Page 5: Introduction

  Rechargeable Parts Description Floor Sweeper Figure A: ³ Broomstick (3 elements) Introduction · Holder Congratulations on the purchase of your new appli- Figure B: » Switch ance. ¿ Charging socket You have clearly decided in favour of a quality ´ Charge indicator product.
 • Page 6: Safety Information

  Safety information Battery charging • Do not allow individuals (including children) to The rechargeable battery floor sweeper is supplied use the appliance whose physical, sensorial or with an empty Ni-MH rechargeable battery. To mental abilities or lack of experience and know- ensure that the battery will receive its full efficiency ledge hinder their safe usage of it if they have it is necessary to charge the battery for 16 hours...
 • Page 7: Working With The Floor Sweeper

  Working with the floor sweeper How to clean the brush: If the brush roller cannot be turned any longer Caution: because of accumulated coarse dirt or threads, • Never use the device with the dirt container proceed as follows: removed. The dirt would only be swirled around! •...
 • Page 8: Storage

  Storage Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from Caution: the date of purchase. The appliance has been ma- • Do not expose the rechargeable battery floor nufactured with care and meticulously examined be- sweeper to extreme temperatures or moisture. fore delivery.
 • Page 9 - 6 -...
 • Page 10 Sadrˇ z aj Strana Uvod Namjena Obim isporuke Opis dijelova Tehnički podaci Sigurnosne napomene Prije prve uporabe Sastavljanje električne metle Punjenje baterije Rad sa električnom metlom Čišćenje Ovako vršite čišćenje kućišta ..........10 Ovako ćete vršiti čišćenje posude za prihvat nečistoće: .
 • Page 11: Uvod

  Akku-metla Opis dijelova Uvod Slika A: ³ Drška (3 elementa) · Držač Srdačno čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. Upute za rukovanje predstavljaju sastavni dio ovog Slika B: » Prekidač proizvoda. One sadrže važne napomene za sigur- ¿...
 • Page 12: Sigurnosne Napomene

  Sigurnosne napomene Punjenje baterije • Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od Električna metla se isporučuje sa praznom Ni-MH- strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim baterijom (akumulatorom). Da bi baterija dobila fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama i svoj puni kapacitet, prije prve uporabe ona mora nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove biti punjena 16 sati.
 • Page 13: Rad Sa Električnom Metlom

  Rad sa električnom metlom Ovako ćete vršiti čišćenje posude za prih- vat nečistoće: Da biste održali učinkovitost električne metle, nakon Oprez: svake uporabe ispraznite posudu za prihvat nečistoće. • Uređaj nikada ne koristite, kada ste skinuli posudu • Pritisnite tipku za deblokadu ² posude za prih- za prihvat nečistoće.
 • Page 14: Čuvanje

  Zbrinjavanje • Zatim pogonski remen postavite preko pogonskog kotačića valjka sa četkom. • Nataknite pokrov ¶ valjka sa četkom tako, što Da biste uređaj zbrinuli na ekološki ispravan način, ćete prvo postaviti donje ispuste u utore, a na- morate izvaditi bateriju iz uređaja: kon toga pokrov ¶...
 • Page 15: Jamstvo & Servis

  Jamstvo & servis Uvoznik Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- idl Hrvatska d.o.o. k.d., ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- p.p. 61 den i prije isporuke brižljivo kontroliran. 10020 Novi Zagreb Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji.
 • Page 16 Cuprins Pagina Introducere Scopul utilizării Furnitura Descrierea componentelor Date tehnice Indicaţii de siguranţă Înainte de prima utilizare Asamblarea măturii cu acumulator Încărcarea acumulatorului Lucrul cu mătura cu acumulator Curăţarea Astfel se curăţă carcasa ........... . .16 Astfel curăţaţi rezervorul de mizerie .
 • Page 17: Introducere

  Mătură cu acumulator Descrierea componentelor Imaginea A: Introducere ³ Coadă (3 elemente) · Suport Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră aparat! Imaginea B: » Comutator Acum deţineţi un produs de calitate excepţională. ¿ Mufă de Încărcare Instrucţiunile de utilizare sunt parte integrantă a ´...
 • Page 18: Indicaţii De Siguranţă

  Indicaţii de siguranţă Încărcarea acumulatorului • Acest aparat nu este destinat utilizării de către Mătura este livrată cu acumulatorul Ni-MH descărcat. persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen- Pentru a beneficia de întreaga capacitate a acumula- zoriale sau mentale limitate sau cu o experienţă şi/ torului este necesar ca înainte de prima utilizare să...
 • Page 19: Lucrul Cu Mătura Cu Acumulator

  Lucrul cu mătura cu acumulator Astfel curăţaţi rezervorul de mizerie: Pentru a beneficia de întreaga capacitate a măturii, goliţi rezervorul după fiecare utilizare. Atenţie: • Apăsaţi butonul de deblocare a ² rezervorului, • Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă rezervorul pentru a-l desprinde de aparat. de mizerie este demontat.
 • Page 20: Depozitarea

  Eliminarea aparatelor uzate • Trageţi acum cureaua de antrenare peste rotiţa de antrenare a rolei cu perii. • Aşezaţi capacul ¶ rolei cu perii prin introduce- Pentru a elimina aparatul într-un mod ecologic, tre- rea piedicilor de jos în decupaj şi apoi apăsând buie să...
 • Page 21: Garanţia Şi Service-Ul

  Garanţia şi service-ul Importator Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani KOMPERNASS GMBH începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs BURGSTRASSE 21 cu grijă şi verificat cu scrupulozitate înaintea livrării. 44867 BOCHUM, GERMANY Păstraţi bonul de casă pentru a dovedi cumpărarea. Dacă...
 • Page 22 Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή Σκοπός χρήσης Σύνολο αποστολής Περιγραφή εξαρτημάτων Tεχνικά χαρακτηριστικά Υποδείξεις ασφαλείας Πριν την πρώτη χρήση Συναρμολόγιση της μπαταριοκίνητης σκούπα Φόρτιση του συσσωρευτή Εργασία με την μπαταριοκίνητη σκούπα Καθαρισμός Έτσι καθαρίζετε το περίβλημα .......................22 Πώς θα καθαρίσετε τον περισυλλέκτη ακαθαρσιών..............22 Πώς...
 • Page 23: Εισαγωγή

  Σ Σ κ κ ο ο ύ ύ π π α α μ μ π π α α τ τ α α ρ ρ ί ί α α ς ς Περιγραφή εξαρτημάτων Απεικόνιση Α: Εισαγωγή ³ κοντάρι (3 τεμάχια) · Στήριγμα Συγχαρητήρια...
 • Page 24: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Υποδείξεις ασφαλείας Φόρτιση του συσσωρευτή • Μην επιτρέπετε το χειρισμό της συσκευής από Η μπαταριοκίνητη σκούπα παραδίδεται με άδειο άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των συσσωρευτή Ni-MH. Για να αποκτήσει ο συσσωρευτής οποίων οι φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές την πλήρη του ικανότητα απόδοσης, πρέπει πριν δυνατότητες...
 • Page 25: Εργασία Με Την Μπαταριοκίνητη Σκούπα

  Εργασία με την μπαταριοκίνητη Πώς θα καθαρίσετε τον περισυλλέκτη σκούπα ακαθαρσιών: Για να διατηρήσετε την καλή απόδοση της Π Π ρ ρ ο ο σ σ ο ο χ χ ή ή : : μπαταριοκίνητης σκούπας, να αδειάζετε τον • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βγαλμένο περισυλλέκτη...
 • Page 26: Διαφύλαξη

  Απομάκρυνση • Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βούρτσας, περνώντας πρώτα τις κάτω προξοχές στις υποδοχές και πιέζοντας κατόπιν το κάλυμμα Για να απορρίπτετε τη συσκευή με φιλικό για το προς τα κάτω. περιβάλλον τρόπο, πρέπει να απομακρύνετε το συσσωρευτή από τη συσκευή: Π...
 • Page 27: Εγγύηση & Σέρβις

  Εγγύηση & Σέρβις Εισαγωγέας Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από KOMPERNASS GMBH την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε BURGSTRASSE 21 και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. 44867 BOCHUM, GERMANY Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως www.kompernass.com απόδειξη...
 • Page 28 Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung Verwendungszweck Lieferumfang Teilebeschreibung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor dem ersten Gebrauch Zusammenbau des Akku-Besens Akku laden Mit dem Akku-Besen arbeiten Reinigung So reinigen Sie das Gehäuse ..........28 So reinigen Sie den Schmutzbehälter .
 • Page 29: Einleitung

  Akku-Besen Teilebeschreibung Abbildung A: Einleitung ³ Stiel (3 Elemente) · Halterung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Abbildung B: » Schalter Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt ¿ Ladebuchse entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- ´ Ladeanzeige teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 30: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Akku laden • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Der Akku-Besen wird mit einem leeren Ni-MH-Akku Personen (einschließlich Kinder) mit einge- geliefert. Damit der Akku seine volle Leistungsfähigkeit schränkten physischen, sensorischen oder erhält, ist es vor dem ersten Gebrauch notwendig, den geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung Akku 16 Std.
 • Page 31: Mit Dem Akku-Besen Arbeiten

  Mit dem Akku-Besen arbeiten So reinigen Sie den Schmutzbehälter: Um die Leistungsfähigkeit des Akku-Besens zu erhalten, leeren Sie den Schmutzbehälter nach Achtung: jedem Gebrauch. • Benutzen Sie das Gerät niemals mit abgenom- • Drücken Sie den Entriegelungsknopf ² des menem Schmutzbehälter. Der Schmutz würde nur Schmutzbehälters, um diesen vom Gerät zu lö- aufgewirbelt! sen.
 • Page 32: Aufbewahrung

  Entsorgen • Ziehen Sie nun den Antriebsriemen über das Antriebsrädchen der Bürstenrolle. • Setzen Sie die Abdeckung ¶ der Bürstenrolle Um das Gerät umweltgerecht zu entsorgen, müssen auf, indem Sie erst die unteren Nasen in die Aus- Sie den Akku aus dem Gerät entfernen: sparungen führen und die Abdeckung ¶...
 • Page 33: Garantie Und Service

  Garantie und Service Service Deutschland Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass@lidl.de und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. IAN 89884 Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Page 34 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 04 / 2013 · Ident.-No.: SAB4.8A2-032013-1 IAN 89884...

Table of Contents