Download Table of Contents Print this page

Gwarancja I Serwis; Importer - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc
od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy-
produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed
wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód
dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar-
ancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z
serwisem. Tylko w ten sposób można zagwaranto-
wać bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe
i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powsta-
łych podczas transportu, części ulegających zuży-
ciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych/podat-
nych na uszkodzenia mechaniczne, np.
wyłączników, akumulatorów. Produkt przeznaczony
jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do za-
stosowań profesjonalnych.
Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaści-
wego używania urządzenia, używania niezgodne-
go z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w
urządzenie dokonywanej poza naszymi autoryzo-
wanymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwaranc-
ja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urząd-
zenia. Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o
czas trwania usługi gwarancyjnej. Dotyczy to rów-
nież wymienionych i naprawionych części. Szkody i
wady zauważone już w chwili zakupu należy zgło-
sić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po
upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie
okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą
wykonywane płatnie.
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl
IAN 75164

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 12 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents