Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 71

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Filtrelerin değiştirilmesi
Filtreler her 6 ila 9 ayda bir
değiştirilmenin yanı sıra,
yıprandıklarında veya hasar
gördüklerinde de
değiştirilmelidir. Yedek filtreleri
Black & Decker bayinizden temin
edebilirsiniz (kat. no. VF70):
Eski filtreleri yukarıda
açıklandığı gibi çıkarın.
Yeni filtreleri yukarıda
açıklandığı gibi takın.
Aksesuarların saklanması
(Şekil L ve M)
Aksesuarları klik sesiyle
yerlerine oturana kadar
kendilerine uyan yuvaların
içine bastırın.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün,
normal ev çöpleriyle
birlikte atılmamalıdır.
İleride cihazınızı
değiştirmeye veya
cihazınızın artık
kullanılmaz duruma
geldiğine karar
verirseniz, çevrenin
korunması konusunda
duyarlılık gösterin.
Yetkili Black & Decker
servisleri, eskimiş
Black & Decker
cihazlarını kabul
ederek, bu cihazların
çevre açısından güvenli
biçimde imha
edilmesini
sağlamaktadır.
Kullanılmış ürün ve
ambalajların ayrı
ayrı toplanması,
malzemelerin geri
dönüştürülerek
yeniden kullanılmasına
olanak tanır.
Geri dönüştürülmüş
malzemelerin yeniden
kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve
hammadde talebini
azaltır.
TÜRKÇE
Belediyeler, elektrikli ev
aletlerinin, yasal düzenlemelerle
kendi gösterecekleri atık
alanlarında ya da yeni bir ürün
alındığında satıcı aracılığıyla ev
çöplerinden ayrı toplanmasını
sağlayabilir.
Black & Decker, sattığı ürünler
kullanım ömürlerini
tamamladığında, bu ürünlerin
toplanıp geri dönüştürülmesine
yönelik bir hizmet sunmaktadır.
Bu hizmetten yararlanmak için,
ürününüzü bir yetkili servise
götürebilirsiniz. Yetkili servisler
bu ürünleri bizim adımıza kabul
etmektedir.
Bu kılavuzda adresi bulunan
yerel Black & Decker bürosuyla
bağlantı kurarak size en yakın
yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Ayrıca, yetkili
Black & Decker servislerinin
listesini, satış sonrası
hizmetlerine ilişkin tüm ayrıntıları
ve bağlantı bilgilerini:
www.2helpU.com adresindeki
Internet sitesinden
edinebilirsiniz.
Pil (Şekil N)
Ürünü kendiniz atmak
istiyorsanız, pil aşağıda
anlatıldığı gibi
çıkarılmalı ve yerel
düzenlemelere uygun
şekilde atılmalıdır.
Cihazı motoru durana kadar
çalıştırarak pilin boşalmasını
sağlamanız önerilir.
Serbest bırakma düğmesine
(3) basın ve toz toplayıcıyı (2)
çıkarın.
Filtreleri (10 ve 11) saat
yönünde çevirerek çıkarın
(Şekil J).
Cihazın gövdesini bir arada
tutan yedi vidayı çıkarın.
Kapak yarısını gövde
yarısından ayırın.
71

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605