Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 54

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

DANSK
du vil benytte dig af denne service, skal
du returnere produktet til et autoriseret
værksted, der indsamler produkterne
for os.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor
på den adresse, som er opgivet i denne
vejledning, for at få oplysninger om det
nærmeste autoriserede værksted. En liste
over alle autoriserede Black & Decker-
serviceværksteder samt servicevilkår og
kontaktpersoner er tilgængelig på
internettet på adressen:
www.2helpU.com.
Batteri (fig. N)
Hvis du selv vil bortskaffe
produktet, skal batteriet
fjernes som beskrevet
nedenfor og bortskaffes i
overensstemmelse med
gældende lovgivning.
Det er hensigtsmæssigt at aflade
batteriet ved at betjene apparatet,
indtil motoren standser.
Tryk på udløserknappen (3), og tag
mundstykket (2) af.
Fjern filtrene (10 og 11) ved at dreje
dem med uret (fig. J).
Fjern de syv skruer, der holder
apparatets kabinet sammen.
Træk dækselhalvdelen af
placeringshalvdelen.
Hvis det drejer sig om katalognr.
DV60XXY og DV72XXY:
- Løft hele motor-/ventilator-/
batteridelen ud.
Hvis det drejer sig om katalognr.
DV96XXY og DV12XXY:
- Tving det lille dæksel af skyderen
til rengøring af filtrene, og fjern
skruen, der holder skyderen fast.
- Løft hele motor-/ventilator-/
batteridelen ud.
Kobl batteridelen fra hoveddelen.
Anbring batteriet i en egnet emballage
for at sikre, at terminalerne ikke
kortsluttes.
Aflever batteriet på et serviceværksted
eller på et lokalt opsamlingssted.
Når batteriet er taget ud af apparatet,
kan det ikke sættes i igen.
54
Tekniske data
DV60XXY DV72XXY
Spænding Vdc
Batteritype
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vægt
kg
DV96XXY DV12XXY
Spænding Vdc
Batteritype
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vægt
kg
Lader
Indgangsspænding
Omtrentlig ladetid
(minimum)
EU
overensstemmelseserklæring
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
Black & Decker erklærer, at disse
produkter er i overensstemmelse med
følgende:
89/336/EØF, 2006/95/EF, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet
er frit for materielle skader og/eller
fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til forbrugerens
lovsikrede rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder inden for
medlemsstaterne af den Europæiske
Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker-produkt går i
stykker på grund af materiel skade og/
eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med
6,0
7,2
0,9
1,0
9,6
12,0
1,3
1,4
VAC
230
t
16
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Storbritannien
14-03-2007

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605