Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 29

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Gescheiden inzameling van
gebruikte producten en
verpakkingsmaterialen maakt
het mogelijk materialen te
recycleren en opnieuw te
gebruiken. Hergebruik van
gerecycleerde materialen
zorgt voor minder
milieuvervuiling en dringt de
vraag naar grondstoffen
terug.
Plaatselijke verordeningen kunnen
voorzien in gescheiden inzameling van
huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de
leverancier bij wie u een nieuw product
aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid
tot het recyclen van afgedankte
Black & Decker-producten. Om gebruik te
maken van deze service, dient u het
product naar een van onze servicecentra
te sturen, die de inzameling voor ons
verzorgen.
Als u wilt weten waar zich het
dichtstbijzijnde servicecentrum bevindt,
neemt u contact op met het
Black & Decker-kantoor in uw land. Het
adres hiervan vindt u in deze handleiding.
U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie over
onze klantenservice vinden op het
volgende internetadres:
www.2helpU.com.
Accu (fig. N)
Als u het product zelf wilt
afvoeren, moet u de accu op
de hierna beschreven wijze
verwijderen en conform de
geldende voorschriften
afvoeren.
Ontlaad de accu door het apparaat te
laten werken tot de motor stopt.
Druk op de ontgrendelingsknop (3) en
verwijder de zuigbuis (2).
Draai de filters (10 & 11) rechtsom om
ze te verwijderen (fig. J).
Verwijder de zeven schroeven
waarmee de behuizing van het
apparaat vastzit.
NEDERLANDS
Trek het deksel voorzichtig half los.
Bij catalogusnummers DV60XXY &
DV72XXY:
- Til de motor/ventilator/accu-
eenheid in zijn geheel uit het
apparaat.
Bij catalogusnummers DV96XXY
& DV12XXY:
- Wrik het kleine deksel voorzichtig
los van de filterreinigingsschuif en
verwijder de bevestigingsschroef
van de schuif.
- Til de motor/ventilator/accu-
eenheid in zijn geheel uit het
apparaat.
Haal de accu los van de hoofdeenheid.
Plaats de accu in een geschikte
verpakking om ervoor te zorgen dat er
geen kortsluiting tussen de polen kan
ontstaan.
Breng de accu naar het servicecentrum
of een inzamellocatie in uw
woonplaats.
Plaats een verwijderde accu niet meer
terug in het apparaat.
Technische gegevens
DV60XXY
Spanning Vdc
Type accu
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Gewicht
kg
DV96XXY
Spanning Vdc
Type accu
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Gewicht
kg
Lader
Ingangsspanning
Oplaadtijd ca.
(minimum)
DV72XXY
6,0
7,2
0,9
1,0
DV12XXY
9,6
12,0
1,3
1,4
Vac
230
u
16
29

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605