Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 57

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Yleiskuvaus
1. Pölynkerääjän jatkokappale
2. Pölynkerääjä
3. Vapautuspainike
4. Virtakytkin
(kaksinopeuskytkin DV9605)
5. Lataustilan ilmaisin
6. Suodattimen puhdistusvipu
(DV1205 ja DV9605)
7. Laturi
Kuva A
8. Rakosuulake
9. Harjasuulake
Laitteen tunnistetiedot
Luettelonumeron loppuosasta käy ilmi
mallin tyyppitunnus. Tässä
käyttöohjeessa käsitellään tuotteita,
joiden luettelonumero on seuraava:
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY ja
DV12XXY.
Koodin loppuosan XX viittaa seuraaviin
malleihin:
05: Kaikki laitteet, joiden mukana
toimitetaan rako- ja harjasuulake.
Koodin loppuosan Y ilmoittaa väri- tai
pintavaihtoehdon.
Koodin loppuosan Y:n tilalla oleva N
viittaa malleihin, joissa on NiMH-akku.
Asennus
Lataustelineen kiinnittäminen
seinään
Laturi voidaan asettaa työtasolle tai
kiinnittää seinään, ja se on kätevä
laitteen säilytys- ja latauspaikka.
Varmista seinäkiinnityksessä, että
kiinnitystapa on seinätyyppiin ja laitteen
painoon nähden sopiva.
Kokoaminen
Lisälaitteiden kiinnittäminen
(kuvat A ja B)
Näihin malleihin kuuluu seuraavia
lisävarusteita (osa näistä tai kaikki):
Rakosuulake (8), tarkoitettu ahtaiden
tilojen imurointiin.
Harjasuulake (9) sopii huonekalujen ja
portaiden imurointiin.
SUOMI
Kiinnitä lisävaruste seuraavasti:
Irrota lisälaite säilytyspaikastaan joko
itse laitteesta tai lataustelineestä (7)
(kuvat. L ja M).
Kiinnitä haluamasi lisävaruste laitteen
nokkaan.
Käyttö
Ennen ensimmäistä käyttökertaa akkua
on ladattava vähintään 16 tuntia.
Aseta laite laturiin aina, kun et käytä
laitetta.
Akun lataaminen (kuva C)
Ennen kuin lataat akun:
Tarkista, että pölynkerääjän
jatkokappale (1) on työnnetty
pölynkerääjän (2) sisään.
Varmista, että laitteen virta on
katkaistu. Akku ei lataudu, jos laitteen
virta on kytkettynä virtakytkimestä (4).
Aseta laite laturiin (7) kuvan
osoittamalla tavalla.
Kytke laturi pistorasiaan. Kytke virta.
Latauksen merkkivalo (5) syttyy.
Anna laitteen latautua vähintään
16 tuntia.
Laturi lämpenee latauksen aikana.
Tämä on normaalia, ei merkki mistään
ongelmasta. Laitteen voi jättää kiinni
laturiin määräämättömäksi ajaksi.
Latauksen merkkivalo (5) palaa niin kauan
kuin laite on pistorasiaan liitetyssä
laturissa.
Varoitus! Älä lataa akkua, jos ympäröivä
lämpötila on alle +4 °C tai yli +40 °C.
Pölynkerääjän säätäminen (kuva D)
Pidennä pölynkerääjä (2) vetämällä
jatkokappaletta (1), kunnes se lukittuu
paikoilleen.
Pölynkerääjän jatkokappale (1)
palautetaan takaisin paikalleen
painamalla nuolella merkittyä aluetta
(12) ja työntämällä jatkokappale (1)
pölynkerääjän (2) sisään.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuvat E ja F)
Virta kytketään imuriin työntämällä
virtakytkintä (4) eteenpäin.
Virta katkaistaan työntämällä
virtakytkintä (4) taaksepäin.
57

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605