Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 47

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Ladeenheten er bare tiltenkt
for bruk innendørs.
Funksjoner
1. Forlengelsesstykke for støvoppsamler
2. Støvoppsamler
3. Utløserknapp
4. På/av-bryter
(bryter med to hastigheter DV9605)
5. Ladningsindikator
6. Filterrengjøringsknapp (DV1205 og
DV9605)
7. Ladeenhet
Figur A
8. Smalt sugestykke
9. Børsteverktøy
Identifisere produktet
Modellen kan bestemmes ved hjelp av
suffikskodene i katalognumrene.
Følgende katalognumre er beskrevet i
denne håndboken:
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/
DV12XXY.
Suffikskoden XX svarer til disse
modellene:
05: Alle enheter som har smalt
sugestykke og børste.
Suffikskoden Y brukes til å identifisere
utvalget av farge-/overflatealternativer.
Suffikskoden Y med bokstaven N blir
brukt for modeller med NiMH-batteri.
Installasjon
Montering av ladeenheten på veggen.
Ladeenheten kan plasseres på en
benkeplate eller festes til veggen for å
fungere som praktisk oppbevarings- og
ladningssted for apparatet.
Ved montering på vegg må du sørge for at
festemetoden passer til veggtypen og at
festet kan bære vekten av apparatet.
Montering
Sette på tilbehør (figur A og B)
Disse modellene leveres med noe eller alt
av følgende tilbehør:
NORSK
Et smalt sugestykke (8) for vanskelig
tilgjengelige steder.
En børste (9) for møbler og trapper.
Når du skal sette på et tilbehør, gjør du
følgende:
Ta frem tilbehøret fra
oppbevaringsplassen på apparatet
eller ladeenheten (7) (figur L og M).
Sett på det aktuelle tilbehøret fremst
på apparatet.
Bruk
Før førstegangs bruk skal batteriet
lades i minst 16 timer.
Sett apparatet i ladeenheten når det
ikke er i bruk.
Ladning av batteriet (figur C)
Før du lader batteriet:
Pass på at støvoppsamlerforlengelsen
(1) blir skjøvet tilbake inn i
støvoppsamleren (2).
Forsikre deg om at apparatet er slått
av. Batteriet vil ikke bli ladet hvis på/
av-bryteren (4) er i på-stillingen.
Sett apparatet i ladeenheten (7)
som vist.
Sett laderen i stikkontakten. Slå på
strømmen.
Ladningsindikatoren (5) slår seg på.
La apparatet lade i minst 16 timer.
Under ladningen kan laderen bli varm.
Dette er normalt og betyr ikke at noe er
feil. Apparatet kan være tilkoblet laderen
uten tidsbegrensning.
Ladningsindikatoren (5) vil lyse så lenge
apparatet er tilkoblet den strømførende
laderen.
Advarsel! Ikke lad batteriet hvis
temperaturen i omgivelsene er under 4 °C
eller over 40 °C.
Justere støvoppsamleren (figur D)
Forleng støvoppsamleren (2) ved å
trekke ut forlengelsesstykket (1) til det
låses i posisjon.
Du tilbakestiller forlengelsen av
støvoppsamleren (1) ved å trykke på
området (12) som er merket med en pil
og trykke forlengelsen for
støvoppsamleren (1) tilbake inn i
støvoppsamleren (2).
47

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605