Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 30

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

NEDERLANDS
EG-conformiteitsverklaring
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
Black & Decker verklaart dat deze
producten in overeenstemming zijn met:
89/336/EEC, 2006/95/EC, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar
producten en biedt een uitstekende
garantie. Deze garantiebepalingen
vormen een aanvulling op uw wettelijke
rechten en beperken deze niet.
De garantie geldt in de lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na de datum van aankoop
defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij
de kosteloze vervanging van defecte
onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is
gebruikt;
Het product is beschadigd door
invloeden van buitenaf of door een
ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door
anderen dan onze servicecentra of
Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie,
dient u een aankoopbewijs te
overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. Als u wilt weten waar
zich het dichtstbijzijnde servicecentrum
bevindt, neemt u contact op met het
30
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Verenigd Koninkrijk
14-03-2007
Black & Decker-kantoor in uw land. Het
adres hiervan vindt u in deze handleiding.
U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie over
onze klantenservice vinden op het
volgende internetadres:
www.2helpU.com
Meld u aan op onze website
www.blackanddecker.nl om te
worden geïnformeerd over nieuwe
producten en speciale aanbiedingen.
Verdere informatie over het merk
Black & Decker en onze producten vindt u
op www.blackanddecker.nl.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605