Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 52

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

DANSK
Laderen slår automatisk fra,
o
130
C
hvis omgivelsestemperaturen
bliver for høj. Som følge deraf
holder laderen op med at
fungere. Laderens
basisenhed skal afbrydes fra
netforsyningen og indleveres
til reparation på et autoriseret
værksted.
Laderens basisenhed er kun
beregnet til indendørs brug.
Funktioner
1. Forlænger til mundstykke
2. Mundstykke
3. Udløserknap
4. Tænd/sluk-kontakt
(kontakt med 2 hastigheder DV9605)
5. Ladeindikator
6. Knap til rengøring af filter (DV1205
og DV9605)
7. Laderens basisenhed
Fig. A
8. Sprækkeforsats
9. Børsteforsats
Identifikation af produktet
Modellens design kan bestemmes vha.
katalognummerets suffiks. Følgende
katalognumre er beskrevet i denne
vejledning:
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/
DV12XXY.
Suffikset XX svarer til følgende modeller:
05: Alle modeller med medfølgende
sprækkeforsats og børsteforsats.
Suffikset Y angiver farve/finish.
Suffikset Y repræsenteret af bogstavet
N bruges til modeller med NiMH-batteri.
Installation
Vægmontering af basisenheden
Basisenheden kan placeres på en
arbejdsflade eller monteres på væggen,
hvilket givet et praktisk opbevarings- og
opladningssted til apparatet.
Før vægmontering skal det sikres,
at fastgøringsmetoden er egnet til
væggens type og tilstrækkelig til at
understøtte apparatets vægt.
52
Montering
Montering af tilbehør (fig. A og B)
Disse modeller leveres med enkelte dele
fra eller alt det følgende tilbehør:
En sprækkeforsats (8) til arbejde under
trange pladsforhold.
En børsteforsats (9) til møbler og
trappetrin.
Påsæt tilbehør på følgende måde:
Tag tilbehøret ud af maskinens
opbevaringsrum eller basisenhed (7)
(fig. L og M).
Sæt det ønskede tilbehør i forenden af
apparatet.
Anvendelse
Forud for første ibrugtagning skal
batteriet oplades i mindst 16 timer.
Sæt apparatet til basisenheden, når
det ikke er i brug.
Opladning af batteriet (fig. C)
Inden batteriet oplades:
Sørg for, at forlængeren til
mundstykket (1) er skubbet ind i
mundstykket (2).
Sørg for, at apparatet er slukket.
Batteriet oplades ikke, når tænd/sluk-
kontakten (4) er i tændt-positionen.
Sæt apparatet i basisenheden (7)
som vist.
Tilslut laderen. Tænd på stikkontakten.
Ladeindikatoren (5) begynder at lyse.
Lad apparatet lade i mindst 16 timer.
Under opladningen kan laderen blive
varm. Dette er helt normalt og er ikke
ensbetydende med et teknisk problem.
Apparatet kan være tilsluttet til laderen i
længere perioder. Ladeindikatoren (5)
lyser, så længe apparatet er tilsluttet til
laderen, der er sat i stikkontakten.
Advarsel! Batteriet må ikke oplades i
omgivelsestemperaturer under 4 °C eller
over 40 °C.
Justering af mundstykket (fig. D)
Forlæng mundstykket (2) ved at trække
i forlængeren til mundstykket (1), indtil
det fastlåses.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605