Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 45

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Om en Black & Decker-produkt går sönder
på grund av material- och/eller
fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden,
förutom om:
Produkten har använts i kommersiellt,
yrkesmässigt eller uthyrningssyfte.
Produkten har utsatts för felaktig
användning eller skötsel.
Produkten har skadats av främmande
föremål, ämnen eller genom
olyckshändelse.
Reparation har utförts av någon annan
än en auktoriserad Black & Decker-
verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten
och inköpskvittot lämnas till
återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad senast 2 månader efter det att
felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgängliga på
Internet:
www.2helpU.com
Besök vår webbplats
www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt
och för att få information om nya
produkter och specialerbjudanden.
Ytterligare information om märket
Black & Decker och vårt produktsortiment
återfinns på
www.blackanddecker.se.
SVENSKA
45

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605