Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 70

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

TÜRKÇE
Pilin şarj edilmesi (Şekil C)
Pili şarj etmeden önce:
Toz toplayıcı uzatma ekinin (1)
toz toplayıcının (2) içine geri
itildiğinden emin olun.
Cihazın kapalı olduğundan
emin olun. Açma/kapatma
düğmesi (4) açık
konumundayken pil şarj
olmaz.
Cihazı aşağıda gösterildiği
şekilde şarj ana ünitesine (7)
yerleştirin.
Şarj cihazını prize takın. Varsa,
şebeke prizinin düğmesini açık
konumuna getirin.
Şarj göstergesi (5) yanar.
Cihazı en az 16 saat boyunca
şarj edin.
Şarj edilirken şarj cihazı ısınabilir.
Bu normal bir durumdur ve bir
sorun olduğunu göstermez.
Cihaz süresiz olarak şarj cihazına
bağlı şekilde bırakılabilir. Cihaz,
prize takılı olan şarj cihazına bağlı
olduğu sürece şarj göstergesi (5)
yanar.
Uyarı! Ortam sıcaklığı 4 °C'den
düşük veya 40 °C'den yüksekse
pili şarj etmeyin.
Toz toplayıcının ayarlanması
(Şekil D)
Toz toplayıcıyı (2), toz toplayıcı
uzatma ekini (1) yerine oturana
kadar çekerek uzatın.
Toz toplayıcı uzatma ekini (1)
ok işaretinin bulunduğu alanı
(12) bastırarak ve uzatma ekini
(1) toz toplayıcının (2) içine
doğru geri iterek içeri alın.
Cihazın çalıştırılması ve
durdurulması (Şekil E ve F)
Cihazı çalıştırmak için,
açma/kapatma düğmesini (4)
ileri kaydırın.
Cihazı kapatmak için,
açma/kapatma düğmesini (4)
geri kaydırın.
70
DV1205 ve DV9605 – Emiş
gücünün en iyi duruma
getirilmesi (Şekil G)
Emiş gücünü en iyi durumda
tutmak için, filtrelerin kullanım
sırasında düzenli aralıklarla temiz
hale getirilmesi gerekir.
Filtreleri (10 ve 11) tıkayan tozu
çıkarmak için filtre temizleme
düğmesini (6) birkaç kez
yukarı aşağı kaydırın.
Temizlik ve bakım
Uyarı! Filtreleri düzenli aralıklarla
temizleyin (10 ve 11).
Toz toplayıcının ve filtrelerin
temizlenmesi (Şekil H – K)
Filtreler yeniden kullanılabilir ve
düzenli aralıklarla
temizlenmelidir.
Serbest bırakma düğmesine
(3) basın ve toz toplayıcıyı (2)
çıkarın.
Toz toplayıcıyı (2) boşaltın
(Şekil I).
Filtreleri (10 ve 11) saat
yönünde çevirerek çıkarın
(Şekil J).
Filtreleri ayırın (10 ve 11)
Filtrelerin (10 ve 11) üzerindeki
tozları fırçayla temizleyin.
Filtreleri ılık, sabunlu suyla
yıkayın (Şekil K). Gerekirse toz
toplayıcı (2) da yıkanabilir.
Uyarı! Cihazı suya batırmayın.
Toz toplayıcının (2) ve
filtrelerin (10 ve 11) kuru
olduğundan emin olun.
Filtreleri (10 ve 11) yerlerine
oturana kadar saat yönünün
tersine çevirerek yeniden
cihaza yerleştirin.
Toz toplayıcıyı (2) yeniden
cihaza yerleştirin. Toz
toplayıcının klik sesiyle yerine
oturduğundan emin olun.
Uyarı! Cihazı asla filtreleri
olmadan kullanmayın. En iyi toz
toplama performansını ancak
temiz filtreler ile elde edebilirsiniz.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605