Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 42

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

SVENSKA
Laddaren stängs av
o
130
C
automatiskt om temperaturen
blir för hög. Den går då inte
längre att använda. Laddaren
måste kopplas från eluttaget
och tas till en auktoriserad
verkstad för reparation.
Laddaren är endast avsedd
för användning inomhus.
Funktioner
1. Dammuppsamlarförlängning
2. Dammuppsamlare
3. Låsknapp
4. Strömbrytare
(DV9605: växlare för två hastigheter)
5. Laddningsindikator
6. Filterrengöringsknapp (DV1205 och
DV9605)
7. Laddare
Bild A
8. Elementmunstycke
9. Borstmunstycke
Identifiera din produkt
Med hjälp av tilläggskoderna i
artikelnumret kan du se vad som gäller för
din produkt. Denna bruksanvisning gäller
för följande modeller:
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/
DV12XXY.
Tilläggskoden XX finns i artikelnumren för
följande modeller:
05: Alla enheter som har ett litet
elementmunstycke och ett
borstmunstycke.
Tilläggskoden Y betecknar färg/yta.
Tilläggskoden Y som representeras av
bokstaven N används för modeller som
har ett NiMH-batteri.
Installation
Montera laddaren på väggen
Laddaren kan placeras på ett bord eller
monteras på väggen för att du enkelt ska
kunna förvara och ladda apparaten.
42
Om du monterar den på väggen ska du
göra det på ett sätt som är lämpligt för
väggtypen och för apparatens vikt.
Montering
Montera tillbehören (bild A och B)
De här modellerna levereras med alla
eller några av följande tillbehör:
Ett elementmunstycke (8) för trånga
utrymmen.
Ett borstmunstycke (9) för möbler och
trappor.
Montera tillbehören enligt följande:
Ta ut tillbehören ur förvaringsutrymmet
på apparaten eller laddaren (7)
(bild L och M).
Montera tillbehöret längst fram på
apparaten.
Användning
Innan apparaten används första
gången måste batteriet laddas i minst
16 timmar.
Placera apparaten i laddaren när den
inte används.
Ladda batteriet (bild C)
Innan du laddar batteriet:
Se till att
dammuppsamlarförlängningen (1) är
intryckt i dammuppsamlaren (2).
Kontrollera att apparaten är avstängd.
Batteriet laddas inte om strömbrytaren
(4) är i läget på.
Placera apparaten i laddaren (7) enligt
bilden.
Anslut laddaren. Slå på den vid
eluttaget.
Laddningsindikatorn (5) börjar lysa.
Låt apparaten laddas i minst
16 timmar.
Medan apparaten laddas kan laddaren bli
varm. Detta är normalt och betyder inte
att något är fel. Du kan låta apparaten
vara ansluten till laddaren hur länge som
helst. Laddningsindikatorn (5) lyser när
apparaten är ansluten till laddaren.
Varning! Ladda inte batteriet om
temperaturen är lägre än 4 °C eller högre än
40 °C.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605