Download  Print this page

Türkçe - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

TÜRKÇE
Kullanım amacı
Türkçe
Black & Decker Dustbuster
elektrikli süpürgeniz hafif ve kuru
temizlik uygulamak üzere
tasarlanmıştır. Bu cihaz yalnızca
ev temizliğinde kullanmak
içindir.
Tasarım ve Patent Bilgileri
AB Kayıt Numaraları:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
Güvenlik talimatları
Uyarı! Pille çalışan cihazları
kullanırken yangın tehlikesini,
pillerin akmasını, yaralanmaları ve
maddi zararları azaltmak için
aşağıda belirtilen talimatların yanı
sıra temel güvenlik önemlerine de
her zaman uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce
elinizdeki kullanım kılavuzunu
baştan sona dikkatle okuyun.
Cihazın kullanım amacı bu
kılavuzda açıklanmıştır.
Cihazın bu kılavuzda
önerilenlerden başka aksesuar
ve ek parçalarla kullanılması
ya da başka amaçlarla
çalıştırılması yaralanmalara
yol açabilir.
İleride bakmak üzere bu
kılavuzu saklayın.
Cihazın kullanılması
Cihazı, sıvıları veya herhangi
bir yanıcı maddeyi çekmek
için kullanmayın.
Cihazı su bulunan alanların
yakınında kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Şarj cihazını prizden çıkarmak
için asla kablosundan tutarak
çekmeyin. Şarj cihazı
kablosunu ısıdan, yağdan ve
nesnelerin keskin
kenarlarından uzak tutun.
Gençler ya da güçsüz kişiler
bu cihazı tek başlarına
kullanmamalıdır. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır.
68
Kullanım sonrası
Şarj cihazını veya şarj ana
®
ünitesini temizlemeden önce
şarj cihazını prizden çekin.
Cihaz, kullanılmadığı zaman
kuru bir yerde saklanmalıdır.
Cihazlar çocukların
ulaşamayacağı yerlere
kaldırılmalıdır.
İnceleme ve onarımlar
Kullanmadan önce cihazı
kontrol ederek arızalı ya da
eksik parça olup olmadığına
bakın. Parçalarda kırılma,
düğmelerde hasar ve cihazın
çalışmasını etkileyebilecek
başka durumlar olup
olmadığını kontrol edin.
Hasarlı veya arızalı parça
varsa, cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya arızalı parçaların
onarım ve değiştirme
işlemlerini yetkili serviste
yaptırın.
Şarj cihazı kablosunun hasar
görüp görmediğini düzenli
aralıklarla kontrol edin.
Kablo hasar görmüşse veya
arızalıysa, şarj cihazını
değiştirin.
Hiçbir parçayı yerinden
çıkarmayın ve bu kılavuzda
belirtilenlerden başka
parçalarla değiştirmeyin.
Pil ve şarj cihazı
Asla pilin içini açmaya
çalışmayın.
Pili su ile temas ettirmeyin.
Pili ateşe atmayın.
Şarj ana ünitesini su ile temas
ettirmeyin.
Şarj ana ünitesinin içini
açmayın.
Elektrik güvenliği
Şarj cihazınız belirli bir voltajda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Şebeke voltajının, nominal
değerler levhasında belirtilen
voltaja uyduğundan daima emin
olun. Asla şarj cihazını normal bir
şebeke fişiyle değiştirme
girişiminde bulunmayın.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605