Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 69

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Şarj ana ünitesi üzerindeki
semboller
Şarj ana üniteniz çift
yalıtım ile donatılmıştır,
bu nedenle topraklama
kablosuna gerek
duyulmaz.
Arıza emniyetli
izolasyon trafosu.
Şebeke kaynağı, trafo
çıkışından elektriksel
olarak ayrılmıştır.
Ortam sıcaklığı aşırı
o
130
C
yükselirse, şarj cihazı
otomatik olarak
kapanır. Sonuç olarak,
şarj cihazı çalışamaz
hale gelir. Şarj ana
ünitesinin şebeke
kaynağı ile olan
bağlantısı kesilmeli
ve ünite, onarım için
yetkili bir servis
merkezine
götürülmelidir.
Şarj ana ünitesi
yalnızca ev içi kullanım
içindir.
Özellikler
1. Toz toplayıcı uzatma eki
2. Toz toplayıcı
3. Serbest bırakma düğmesi
4. Açma/Kapatma düğmesi
(iki hızlı düğme DV9605)
5. Şarj göstergesi
6. Filtre temizleme düğmesi
(DV1205 ve DV9605)
7. Şarj ana ünitesi
Şekil A
8. Dar alan başlığı
9. Fırça başlık
Ürününüzü tanımlama
Model tasarımı, katalog
numarasında kullanılan sonek
kodlarından belirlenebilir. Bu
kılavuzda aşağıdaki katalog
numaraları açıklanmaktadır:
DV60XXY/DV72XXY/
DV96XXY/DV12XXY.
TÜRKÇE
XX sonek kodu aşağıdaki
tasarımlara karşılık gelir:
05: Küçük bir dar alan başlığı
ve fırça başlık içeren tüm
birimler.
Y sonek kodu, renk/cila aralıkları
seçeneğini tanımlamak için
kullanılır.
N harfiyle gösterilen Y sonek
kodu, NiMH pili içeren modeller
için kullanılır.
Kurulum
Şarj ana ünitesinin duvara
takılması
Şarj ana ünitesi, cihaz için
kullanışlı bir saklama yeri ve şarj
noktası oluşturmak üzere bir
tezgah üzerine koyulabilir veya
duvara takılabilir.
Üniteyi duvara takarken,
kullandığınız yöntemin duvar
tipine ve cihazın ağırlığına uygun
olduğundan emin olun.
Cihazın kurulması
Aksesuarların takılması
(Şekil A ve B)
Bu modeller aşağıdaki
aksesuarların bazıları veya tümü
ile birlikte sağlanır:
Sıkışık alanlar için bir dar alan
başlığı (8).
Mobilyalar ve merdivenler için
bir fırça başlık (9).
Bir aksesuar takmak için,
aşağıdaki talimatları uygulayın:
Aksesuarları cihazın
üzerindeki saklama
konumundan veya şarj ana
ünitesinden (7) çıkarın
(Şekil L ve M).
Uygun aksesuarı cihazın
önüne takın.
Kullanım
İlk kullanımdan önce pilin en
az 16 saat şarj edilmesi
gerekmektedir.
Kullanılmadığı zamanlarda,
cihazı şarj ana ünitesi üzerine
yerleştirin.
69

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605