Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 55

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

specifikationen inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med
mindst mulig ulempe for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler,
der er sket i forbindelse med:
normal slitage
uheldige følger efter unormal
anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller
overdrevent intensiv brug af værktøjet
eller ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke, hvis
reparationer er udført af nogen anden
end et autoriseret Black & Decker-
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til
forhandleren eller til et autoriseret
værksted. Kontakt det lokale
Black & Decker-kontor på den adresse,
som er opgivet i denne vejledning, for at
få oplysninger om det nærmeste
autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-
serviceværksteder samt servicevilkår er
tilgængelig på internettet på adressen:
www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at
registrere dit nye produkt og for at blive
holdt ajour om nye produkter og
specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk.
DANSK
55

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605