Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 27

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Symbolen op de laadhouder
De laadhouder is dubbel
geïsoleerd, zodat een
aardaansluiting niet
noodzakelijk is.
Storingsvrije
scheidingstransformator.
De netspanning is elektrisch
van de transformatoruitgang
gescheiden.
De lader wordt automatisch
o
130
C
uitgeschakeld als de
omgevingstemperatuur te ver
oploopt. Hierdoor zal de lader
onbruikbaar worden. Neem
de lader in dat geval uit het
stopcontact en laat deze door
een erkend servicecentrum
repareren.
De laadhouder is uitsluitend
bestemd voor binnengebruik.
Onderdelen
1. Zuigbuisverlenging
2. Zuigbuis
3. Ontgrendelingsknop
4. Aan/uit-schakelaar
(schakelaar met twee snelheden
DV9605)
5. Oplaadindicator
6. Filterreinigingsknop (DV1205 &
DV9605)
7. Laadhouder
Fig. A
8. Spleetzuiger
9. Borstelhulpstuk
Productidentificatie
Het modeltype wordt aangeduid door de
suffixcode van het catalogusnummer.
In deze handleiding worden de volgende
catalogusnummers beschreven:
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/
DV12XXY.
De suffixcode XX staat voor de volgende
typen:
05: Alle apparaten, geleverd met een
kleine spleetzuiger en borstelhulpstuk.
Met de suffixcode Y worden de kleur en
afwerking van het apparaat aangegeven.
NEDERLANDS
De suffixcode Y die wordt aangeduid met
de letter N wordt gebruikt voor modellen
met een NiMH-accu.
Installatie
Laadhouder aan de wand monteren
De laadhouder kan op een werkvlak
worden geplaatst of aan de wand worden
gemonteerd, om het apparaat
gemakkelijk te kunnen opbergen en
opladen.
Selecteer bij wandmontage een
bevestigingsmethode die geschikt is voor
het betreffende wandtype en het gewicht
van het apparaat.
Montage
Hulpstukken plaatsen (fig. A & B)
Bij deze modellen worden een of meer
van de volgende hulpstukken
meegeleverd:
Een spleetzuiger (8) voor smalle kieren.
Een borstelhulpstuk (9) voor meubilair
en trappen.
Een hulpstuk aanbrengen:
Neem de hulpstukken uit de
opberglocatie van het apparaat of de
laadhouder (7) (fig. L & M).
Plaats het gewenste hulpstuk in de
voorzijde van het apparaat.
Gebruik
Laad de accu vóór het eerste gebruik
gedurende ten minste 16 uur op.
Plaats het apparaat op de laadhouder
als dit niet wordt gebruikt.
De accu opladen (fig. C)
Voer de volgende handelingen uit voordat
u de accu oplaadt:
Schuif de zuigbuisverlenging (1)
helemaal terug in de zuigbuis (2).
Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uit-schakelaar
(4) in de aan-stand staat.
Plaats het apparaat zoals
weergegeven op de laadhouder (7).
Plaats de lader in het stopcontact.
Schakel zonodig de netspanning in.
27

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605