Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 59

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Akku (kuva N)
Jos haluat hävittää laitteen
itse, akku on ensin
poistettava alla kuvatulla
tavalla ja hävitettävä
jätehuoltomääräyksiä
noudattaen.
On suositeltavaa tyhjentää akku
käyttämällä imuria, kunnes sen
moottori pysähtyy.
Paina vapautuspainiketta (3) ja irrota
pölynkerääjä (2).
Irrota suodattimet (10 ja 11) kiertämällä
niitä myötäpäivään (kuva J).
Avaa laitteen runkoa koossa pitävät
seitsemän ruuvia.
Vedä kansi irti pohjaosasta.
Imurit, joiden tuotenumero on
DV60XXY tai DV72XXY:
- nosta moottorista, puhaltimesta ja
akusta koostuva elementti ylös.
Imurit, joiden tuotenumero on
DV96XXY tai DV12XXY:
- väännä suodattimien
puhdistusvivun pieni kansi auki ja
irrota vivun kiinnitysruuvi.
- nosta moottorista, puhaltimesta ja
akusta koostuva elementti ylös.
Irrota akkupaketti tuosta elementistä.
Sijoita akku sopivaan pakkaukseen
siten, etteivät navat pääse keskenään
oikosulkuun.
Toimita akku paikalliseen
huoltoliikkeeseen tai
kierrätyspisteeseen.
Kun akku on irrotettu, sitä ei voi asettaa
enää paikalleen.
Tekniset tiedot
DV60XXY
Jännite
Vdc
Akun
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
tyyppi
Paino
kg
DV96XXY
Jännite
Vdc
Akun
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
tyyppi
Paino
kg
DV72XXY
6,0
7,2
0,9
1,0
DV12XXY
9,6
12,0
1,3
1,4
SUOMI
Laturi
Syöttöjännite
Keskimääräinen
latausaika
(vähintään)
EU:n
yhdenmukaisuusilmoitus
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
Black & Decker vakuuttaa näiden
tuotteiden olevan seuraavien standardien
vaatimusten mukaiset:
89/336/ETY, 2006/95/EY, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei tuotteessa
ollut materiaali- ja/tai valmistusvikaa
silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu
on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin
eikä vaikuta niihin. Takuu on voimassa
Euroopan unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -tuote rikkoutuu
materiaali- ja/tai valmistusvirheen tai
teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä,
Black & Decker korjaa laitteen ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen
uuteen Black & Decker Oy:n valinnan
mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka
johtuvat laitteen
normaalista kulumisesta
ylikuormituksesta tai virheellisestä
käytöstä tai hoidosta
vahingoittamisesta vieraalla esineellä
tai aineella tai
onnettomuustapauksessa.
Vac
230
h
16
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Iso-Britannia
14-03-2007
59

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605