Download  Print this page

Suomi - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Suomi
Black & Decker Dustbuster
on tarkoitettu kevyeen kuivaimurointiin.
Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Malli- ja patenttitiedot
Mallin rekisteröintinumerot (EU):
607643-0001
607668-0001
607650-0001
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Käytettäessä paristokäyttöisiä
laitteita on aina noudatettava
perusvarotoimenpiteitä palovaaran,
vuotavien paristojen, tapaturmien ja
aineellisten vaurioiden välttämiseksi.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa.
Muiden kuin ohjeissa suositeltujen
lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä
laitteen käyttö muuhun kuin oppaassa
suositeltuun tarkoitukseen voi
aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Älä käytä laitetta nesteiden tai
syttyvien materiaalien keräämiseen.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Älä upota laitetta veteen.
Älä koskaan irrota laturia pistorasiasta
vetämällä virtajohdosta. Pidä laturin
virtajohto etäällä lämmönlähteistä,
öljystä ja terävistä reunoista.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten
tai hyvin heikkokuntoisten henkilöiden
käyttöön ilman valvontaa. Muista, ettei
laite ole lasten leikkikalu.
Käytön jälkeen
Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin
puhdistamista.
Kun laitetta ei käytetä, se on
säilytettävä kuivassa paikassa.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä,
ettei laitteessa ole vahingoittuneita tai
viallisia osia. Tarkista osien ja
56
®
-rikkaimuri
kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka
voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on
vahingoittunut tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai
vialliset osat valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Tarkista säännöllisesti, ettei laturin
virtajohto ole vahingoittunut. Vaihda
laturi, jos virtajohto on vahingoittunut
tai viallinen.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa
muita kuin ohjeissa erikseen
määriteltyjä osia.
Akku ja laturi
Älä yritä avata akkua.
Älä altista akkua vedelle.
Älä hävitä akkua polttamalla.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Sähköturvallisuus
Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Älä yritä korvata laturiyksikköä
tavallisella verkkopistokkeella.
Laturin merkinnät
Laturi on kaksoiseristetty;
joten erillistä maadoitusta ei
tarvita.
Toimintavarma eristävä
muuntaja. Muuntajalähtö on
eristetty sähköisesti
sähköverkosta.
Laturi kytkeytyy
o
130
C
automaattisesti pois päältä,
jos ympäröivä lämpötila
nousee liian korkeaksi.
Tällöin laturia ei voi enää
käyttää. Irrota laturi
sähköverkosta ja toimita se
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
korjattavaksi.
Laturi on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605