Download  Print this page

Svenska - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Användningsområde

Svenska

Din handdammsugare från
Black & Decker Dustbuster
skapats för torrdammsugning.
Apparaten är endast avsedd för
hemmabruk.
Design- och patentinformation
Designregistreringsnummer inom EG:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
Säkerhetsinstruktioner
Varning! För att minska risken för brand,
läckande batterier, personskador och
materialskador ska du alltid följa
grundläggande säkerhetsföreskrifter,
inklusive de som följer, vid användning av
batteridrivna apparater.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
innan du använder apparaten.
Användningsområdet beskrivs i den
här bruksanvisningen. Användning av
andra tillbehör eller tillsatser, eller
utförande av någon annan åtgärd med
apparaten än de som rekommenderas i
den här bruksanvisningen, kan leda till
personliga skador.
Behåll bruksanvisningen för framtida
referens.
Använda apparaten
Använd inte apparaten för att suga
upp vätskor eller material som kan
fatta eld.
Använd inte apparaten i närheten av
vatten.
Doppa aldrig apparaten i vatten.
Dra aldrig i sladden till laddaren när
du drar ut den från vägguttaget.
Håll sladden till laddaren borta från
värme, olja och vassa kanter.
Ungdomar eller personer med svag
hälsa ska inte använda verktyget utan
tillsyn. Håll uppsyn över barn så att de
inte leker med apparaten.
Efter användning
Dra ur sladden till laddaren innan du
rengör den.
®
har
SVENSKA
När apparaten inte används bör den
förvaras torrt.
Placera apparaten på ett ställe där barn
inte kan komma åt den.
Kontroll och reparationer
Kontrollera att apparaten är hel och
att den inte innehåller några skadade
delar innan du använder den.
Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren fungerar och att
inget annat föreligger som kan påverka
apparatens funktioner.
Använd inte apparaten om någon del
har skadats eller gått sönder.
Reparera eller byt ut skadade eller
trasiga delar på en auktoriserad
verkstad.
Kontrollera regelbundet att sladden till
laddaren inte har skadats. Byt ut
laddaren om sladden är skadad eller
trasig.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra
delar än dem som anges i den här
bruksanvisningen.
Batteri och laddare
Försök aldrig öppna batteriet.
Utsätt inte batteriet för vatten.
Bränn inte batteriet.
Utsätt inte laddaren för vatten.
Öppna inte laddaren.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på
typskylten. Försök aldrig byta ut
kontakten till laddaren mot en vanlig
kontakt.
Symboler på laddaren
Eftersom laddaren är
dubbelisolerad behövs ingen
jordledare.
Helsäker
isoleringstransformator.
Elnätet är elektriskt avskilt
från transformatorns uteffekt.
41

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605