Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 58

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

SUOMI
DV1205 ja DV9605 - Imutehon
optimoiminen (kuva G)
Jotta imuteho pysyisi mahdollisimman
hyvänä, suodattimet on puhdistettava
säännöllisesti käytön aikana.
Ravista suodattimiin (11 ja 12) kertynyt
lika työntämällä muutaman kerran
puhdistusvipua (6) ylös ja alas.
Puhdistus ja hoito
Varoitus! Puhdista suodattimet (10 ja 11)
säännöllisesti.
Pölynkerääjän ja suodattimien
puhdistaminen (kuvat H - K)
Suodattimet ovat uudelleen käytettäviä,
ja ne on puhdistettava säännöllisesti.
Paina vapautuspainiketta (3) ja irrota
pölynkerääjä (2).
Tyhjennä pölynkerääjä (2) (kuva I).
Irrota suodattimet (10 ja 11) kiertämällä
niitä myötäpäivään (kuva J).
Irrota suodattimet (10 ja 11) toisistaan.
Harjaa irtopöly suodattimista (10 ja 11).
Pese suodattimet lämpimässä
pesuainevedessä (kuva K). Myös
pölynkerääjän (2) voi tarvittaessa
pestä.
Varoitus! Älä upota laitetta veteen.
Varmista, että pölynkerääjä (2) ja
suodattimet (10 ja 11) ovat kuivia.
Kiinnitä suodattimet (10 ja 11) takaisin
laitteeseen kiertämällä niitä
vastapäivään, kunnes ne lukittuvat
paikalleen.
Kiinnitä pölynkerääjä (2) takaisin
imuriin. Varmista, että pölynkerääjä
napsahtaa paikalleen.
Varoitus! Älä koskaan käytä laitetta ilman
suodattimia. Parhaan puhdistustuloksen
saa vain, kun suodattimet ovat puhtaat.
Suodattimien vaihtaminen
Suodattimet on hyvä vaihtaa 6-9 kuukauden
välein ja aina, kun ne ovat kuluneet tai
vahingoittuneet. Vaihtosuodattimia on
saatavana Black & Deckerin jälleenmyyjiltä
(tuotenro VF70).
Poista vanhat suodattimet yllä
kuvatulla tavalla.
Aseta uudet suodattimet paikalleen
yllä kuvatulla tavalla.
58
Lisälaitteiden säilyttäminen
(kuvat L ja M)
Paina lisävarustetta pidikettään
vasten, kunnes lisävaruste napsahtaa
paikalleen.
Ympäristö
Erillinen keräys. Tätä tuotetta
ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun laitteesi aikanaan täytyy
vaihtaa tai ei kelpaa enää
käyttöön, ota huomioon
ympäristötekijät.
Black & Deckerin valtuutetut
huoltoliikkeet ottavat vastaan
Black & Decker -työkaluja ja
varmistavat, että ne
hävitetään
ympäristöystävällisesti.
Käytettyjen tuotteiden ja
pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla
materiaalit voidaan kierrättää
ja käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö
auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja
uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan
määrätä, että kodin sähkötuotteiden
keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita
myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston
yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun,
älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi
kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa
ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn
sekä Internetistä osoitteesta
www.2helpU.com.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605