Download  Print this page

Een Lussysteem Gebruiken - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Een lussysteem gebruiken

Een lussysteem gebruiken
Uw miniTek is uitgerust met een telecoil. Dit is bedoeld
voor het gebruik van inductielussen, bv. in kerken,
schouwburgen of een gehoorzaal.
Druk gedurende 3 seconden op

in te schakelen.
Druk op

'De audiobron veranderen' in het hoofdstuk 'Basisfunc-
ties').
Nu kunt u het geluid van het lussysteem horen door
uw hoorapparaten.
De hoorapparaten zullen automatisch overschakelen op
het telefoonprogramma wanneer uw telefoon rinkelt en
zullen na het bellen terugschakelen naar het lussysteem.
174
om de lusontvanger te wijzigen (zie tabel
om de miniTek

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: