Download  Print this page

Algemene Tips Over De Veiligheid - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Algemene tips over de veiligheid

OPMERKING
Uw toestel is gevoelig voor extreme hitte, hoge
vochtigheid, sterke magnetische velden (>0,1T),
röntgenstraling en mechanische belasting.
Stel uw toestel niet bloot aan extreme tempera-

turen of een hoge luchtvochtigheid.
Laat het toestel niet in de zon liggen.

Dompel het niet onder in water.

Plaats uw toestel niet in een microgolfoven.

OPMERKING
Bedrijfstemperatuur: laden min. 0°C tot max. 45°C;
ontladen min. -20°C tot max. 60°C
Opbergcondities: min. -20°C tot max. 60°C; ge-
ringe luchtvochtigheid
WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen.
Houd hoorapparaten, batterijen en toebehoren

buiten het bereik van kinderen.
Dit toestel is niet bestemd voor kinderen jonger

dan 36 maanden, noch voor mentaal gehandi-
capte personen.
Algemene tips over de veiligheid
DE
EN
FR
IT
NL
VL
157

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: