Download  Print this page

Gebruik Van De Zender - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Gebruik van de zender

De zender is bedoeld om apparaten zonder Bluetooth-
functie compatibel te maken met Bluetooth.
Voor het eerste gebruik
De zender is uitgerust met een oplaadbare batterij.
Laad de zender indien nodig op met de meegeleverde

USB-stroomstekker.
Tijdens het opladen brandt de LED rood.
Het opladen duurt ongeveer 3 uur, afhankelijk van de
status van de oplaadbare batterij.
De zender aan/uit zetten
Zet de zender aan met de aan/uit-schakelaar.

Zet de zender uit met de aan/uit-schakelaar.

Geluidsniveau
Druk op de knop voor het geluidsniveau om het vo-

lume van het audiosignaal aan te passen.
Het geluidsniveau kan in 5 stappen worden aangepast.
De LED knippert blauw. Het aantal keren dat de LED knip-
pert, geeft het volume aan.
Gebruik van de zender
DE
EN
FR
IT
NL
VL
141

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: