Download  Print this page

Informatie Over De Verwijdering - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Informatie over de verwijdering

Binnen de Europese gemeenschap valt de
gemarkeerde apparatuur onder "Richtlijn
2002/96/EG" van het Europese Parlement en
van de Raad van 27 januari 2003 betreffende
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur.
Geamendeerd door "Richtlijn 2003/108/EG" (WEEE).
Recycleer het toestel, batterijen en accessoires

volgens de nationale wettelijke voorschriften.
Met de EG-markering bevestigt Siemens de
conformiteit met de Europese Richtlijn 93/42/EEG
betreffende medische hulpmiddelen en de Euro-
pese Richtlijn 99/5/EG (R&TTE) betreffende radio-
apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.
Informatie over de verwijdering
DE
EN
FR
IT
NL
VL
177

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: