Download  Print this page

Advertisement

Verbind de zender door middel van de stekker met een

stroombron of laad de zender regelmatig op.
Gebruik een van de bijgeleverde kabels om de zender

aan te sluiten op een extern toestel (zie de tekening op
de vorige pagina).
Druk op de aan/uit-schakelaar om de zender in te scha-

kelen.
Het led-lampje op de zender knippert blauw wanneer
er gezocht wordt naar een verbinding met uw miniTek.
Gebruik de meegeleverde kleefband om de zender op

een geschikte plaats vast te maken.
Druk gedurende 3 seconden op

in te schakelen.
Druk op

bron te veranderen (zie tabel 'De audiobron verande-
ren' in het hoofdstuk 'Basisfunctie').
knippert wanneer uw miniTek naar een verbinding
zoekt en deze licht ononderbroken op wanneer de
verbinding tot stand werd gebracht.
Het led-lampje op de zender licht blauw op wanneer er
een verbinding tot stand werd gebracht.
Iedere keer u op
de volgende beschikbare audiobron volgens de tabel 'De
audiobron veranderen' in het hoofdstuk 'Basisfuncties'.
op de miniTek om manueel van audio-
drukt, schakelt uw miniTek over op
De zender gebruiken
om de miniTek
DE
EN
FR
IT
NL
VL
171

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: