Download  Print this page

Bluetooth Nl - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth is een draadloos systeem waarmee verbinding
kan worden gemaakt met draadloze apparaten zoals
mobiele telefoons, tv, hoofdtelefoons en andere appara-
ten.
De Bluetooth-verbinding heeft een bereik van
ongeveer 10 m. Muren of objecten tussen de ap-
paraten kunnen de afstand verkorten.
De miniTek kan via Bluetooth tegelijkertijd worden
gekoppeld met maximaal twee telefoons, twee
zenders en nog een Bluetooth-apparaat (bijvoor-
beeld een mp3-speler of een laptop).
Als er een Bluetooth-apparaat met een bedieningspaneel
(bijvoorbeeld iPhone, iPod, BlackBerry, mp3-speler, lap-
top) wordt gekoppeld met miniTek, zal de verbinding met
de miniTek automatisch tot stand worden gebracht.
Koppelen
Druk gedurende 3 seconden op

te zetten.
Activeer de Bluetooth-functie van uw telefoon.

Druk gedurende meer dan 5 seconden op

miniTek om de miniTek voor te bereiden op het
koppelen.
Zoek in het menu van uw apparaat naar andere

Bluetooth-apparatuur.
136
om miniTek aan
op de

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: