Download  Print this page

Advertisement

MiniTek dragen
Draag miniTek niet verder dan 60 cm van de hoortoe-

stellen.
Gebruik een koord of clip om miniTek te dragen.

MiniTek aan/uitzetten
Houd

drukt om miniTek aan te zetten.
Alle LED's branden gedurende 3 seconden. Daarna
brandt alleen de stroom-LED.
Houd

drukt om miniTek uit te zetten.
Alle LED's branden gedurende 3 seconden en gaan dan
langzaam uit.
De hoortoestellen aan/uit zetten
Houd

drukt om uw hoortoestellen uit te zetten (stand-by).
Houd

drukt om de hoortoestellen weer aan te zetten.
gedurende ongeveer 3 seconden inge-
gedurende ongeveer 3 seconden inge-
gedurende ongeveer 3 seconden inge-
gedurende ongeveer 3 seconden inge-
Standaardfuncties
DE
EN
FR
IT
NL
VL
133

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: