Download  Print this page

Standaardfuncties - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Standaardfuncties

Standaardfuncties
Voor het eerste gebruik
Laad miniTek op voordat u het apparaat voor het eerst

gebruikt.
Opladen
Sluit miniTek aan op een stroombron met behulp van

de USB-stekker.
Het opladen is voltooid wanneer de stroom-LED groen
brandt.
Status stroom-LED
miniTek uit
miniTek aan
miniTek uit /
laden
miniTek aan /
laden
MiniTek
uitzetten
MiniTek
aanzetten
Als u miniTek aanzet en de batterij is leeg, dan knippert
de LED gedurende 3 seconden snel rood en gaat dan uit.
132
Batterij vol
uit
knippert groen
continu groen
pulseert groen
groen / gaat lang-
zaam uit
groen gedurende
3 seconden, knip-
pert vervolgens
groen
Batterij bijna leeg
uit
knippert rood
continu rood
pulseert rood
rood / gaat lang-
zaam uit
rood gedurende
3 seconden, knip-
pert vervolgens rood

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: