Download  Print this page

Algemene Informatie Over Veiligheid 129 It - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Algemene informatie over
veiligheid
AANWIJZING
Uw apparaat is gevoelig voor extreme hitte, hoge
luchtvochtigheid, sterke magnetische velden
(> 0,1T), röntgenstraling en mechanische belas-
ting.
Stel uw apparaat niet bloot aan extreme tempe-

raturen of een hoge luchtvochtigheid.
Stel het niet bloot aan direct zonlicht.

Dompel het niet onder in water.

Plaats uw apparaat niet in een magnetron.

AANWIJZING
Bedrijfstemperatuur: opladen min. 0°C tot
max. 45°C; ontladen min. -20°C tot max. 60°C
Opslagomstandigheden: min. -20°C tot max. 60°C;
lage vochtigheid
WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen.
Houd hoortoestellen, batterijen en accessoires

buiten bereik van kinderen.
Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen

jonger dan 36 maanden of personen met een
verstandelijke beperking.
Algemene informatie over veiligheid
DE
EN
FR
IT
NL
VL
129

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: