Download  Print this page

Advertisement

Algemene tips over de veiligheid
WAARSCHUWING
Draadloze systemen kunnen de werking van meet-
apparatuur en elektronische toestellen storen.
Schakel uw toestel uit in ziekenhuizen of vlieg-

tuigen.
Laat de elektromagnetische compatibiliteit con-

troleren voordat u het systeem tegelijk gebruikt
met een elektronisch implantaat of levenson-
dersteuningssysteem.
WAARSCHUWING
Risico op het storen van actieve implantaten, vb.
pacemakers.
Raadpleeg een cardioloog voor u accessoires

met audio streaming-functies gaat gebruiken in
combinatie met actieve implantaten.
De prestaties van de wireless-functie (draadloze
functie) kunnen worden beïnvloed door elektro-
magnetische storingen – bijv. van een computer-
monitor of een systeem met fluorescerentielam-
pen.
Ga verder weg van de interferentiebron als u

moeilijkheden ondervindt.
In sommige landen gelden restricties voor het
gebruik van draadloze apparatuur.
Neem contact op met de plaatselijke overheden

voor meer informatie.
158

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: