Download  Print this page

Advertisement

Dragen van de miniTek
Draag de miniTek ten hoogste 60 cm verwijderd van de

hoorapparaten.
Gebruik een draaglus of een klem om de miniTek te

dragen.
De miniTek in/uitschakelen
Druk

te schakelen.
Alle LEDs branden gedurende 3 seconden, en vervol-
gens brandt alleen nog de voedings-LED.
Druk

miniTek uit te schakelen.
Alle LEDs branden gedurende 3 seconden en gaan
vervolgens langzaam uit.
De hoorapparaten in-/uitschakelen
Druk

raten uit te schakelen (stand-by).
Druk

raten weer in te schakelen.
ongeveer 3 seconden in om de miniTek in
gedurende ongeveer 3 seconden in om de
ongeveer 3 seconden in om uw hoorappa-
ongeveer 3 seconden in om de hoorappa-
Basisfuncties
161
DE
EN
FR
IT
NL
VL

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: