Download  Print this page

Advertisement

Indien uw hoortoestellen met de afstandsbe-

diening van iemand anders bediend kunnen
worden, moet u met de hoortoestellen en de
afstandsbediening teruggaan naar uw hoortoe-
stelspecialist.
WAARSCHUWING
Risico in explosieve omgevingen!
Gebruik de afstandsbediening niet in gebieden

waar explosies kunnen plaatsvinden (bijv. mijn-
gebieden).
WAARSCHUWING
Beknellingsgevaar wanneer koord vast komt te zit-
ten in bijvoorbeeld bewegende mechanische delen
van machines.
Gebruik alleen het meegeleverde koord met

trekbeveiliging. Dit koord gaat automatisch los
wanneer het verstrikt raakt.
Gebruik het koord niet voor kinderen jonger

dan twaalf jaar.
AANWIJZING
Zorg dat de stroomstekker goed bereikbaar is
zodat deze zo nodig kan worden losgehaald van de
stroomvoorziening.
Algemene informatie over veiligheid
DE
EN
FR
IT
NL
VL
131

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: