Download  Print this page

Advertisement

Algemene informatie over veiligheid
WAARSCHUWING
Draadloze systemen kunnen de werking van meet-
apparatuur en elektronische toestellen belemme-
ren.
Schakel uw apparaat uit in ziekenhuizen of

vliegtuigen.
Laat de elektromagnetische compatibiliteit con-

troleren, vóórdat u het systeem tegelijk gebruikt
met een elektronisch implantaat of levenson-
dersteuningssysteem.
WAARSCHUWING
Risico op interferentie met actieve implantaten,
zoals pacemakers.
Raadpleeg uw cardioloog voordat u hulpmid-

delen met audiofuncties gelijktijdig met uw
actieve implantaten gebruikt.
De prestatie van de wireless functie kan worden
beïnvloed door elektromagnetische interferentie –
bijv. van een computermonitor.
Ga bij de storingsbron weg indien u problemen

ondervindt.
In sommige landen gelden restricties voor het
gebruik van draadloze apparatuur.
Neem contact op met de plaatselijke overheid

voor meer informatie.
130

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: